Projekt Domy Charváty byl pozastaven.

Stavíme sny